Back to Back Issues Page
KPS Nuus, Nr. #014/2012
July 23, 2012

Geagte ouers,

Ons wil graag die volgende aan u deurgee:

1. Die laerskool neem môre aan Elnatan se sportdag deel. Programme is reeds aan die meeste van die spanne uitgedeel en die bus vertrek om 04h00 vanaf die koshuis. Ons beplan om so teen 20h00 terug te wees in Keetmanshoop.

2. Educare Learning Centre is vandag hier en toetsings gaan oor die verloop van die volgende week plaasvind.

3. As daar iemand is wat ou skeie (jukskei) by die huis het en dit nie meer gebruik nie, stuur dit tog asseblief vir ons skool toe. Ons gaan na die vakansie volstoom met die jukskei begin. Ons het verneem dat veerpyltjies ook nou deel is van skolesport en nooi almal wat kennis dra van hierdie sport om ons te nader.

4. Dit is ook vir ons aangenaam om u mee te deel dat mev. Annette Mostert aangestel is as die nuwe rekenaar-juffrou en dat sy op Maandag 30 Julie gaan begin. Sy is 'n gekwalifiseerde onderwyser met baie jare ondervinding. Sy sal ook in die koshuis diens doen.

5. Juffrou Patrys soek "fairy lights" om te leen vir die matriekafskeid en dan soek sy ook 'n geleentheid vanaf Windhoek die 16 of 17 Augustus en na Windhoek die 27 of 28 Augustus. Kontak haar asb. by tel: 223034, e-pos: patrysmostert@gmail.com en sel: 0608052104, indien u kan help.

6. KEETMANSHOOP SKOU: Ons skool is weer verantwoordelik vir die braaivleis & slaaie en hoender & slaaie tydens die skou. Ons wil vriendelik versoek dat u as ouers ons hiermee sal help en ook die projek sal ondersteun. Ons heg ook 'n lys aan van benodighede en slaaie wat gemaak moet word vir die skou. Ons moet ten minste 110 skape en 420kg wors braai. Indien u nie skape het nie, probeer om 'n bydrae vir braaivleis te maak ter waarde van N$550,00. As elke ouer vleis bydra hoef ons nie slaggoed te koop nie en kan ons 'n goeie wins vir die skool maak. Hierdie is ‘n geleentheid om fondse vanuit die algemene publiek te vorder. Ons vra dat u die skool asseblief sal bystaan!

Alle vleis en ander bydraes moet asseblief op die laatste op VRYDAG, 31 AUGUSTUS ingehandig word. Vleis kan by die skool afgelewer word of by die koshuis. Ons benodig 32 sakke aartappels, 45 x 500g pakke noedels, 30 x 3 kg bottels mayonnaise. As u reeds die projekgelde van $2 000 betaal het, hoef u nie weer iets by te dra nie, maar wil ons tog vriendelik vra dat elke ouer sal help tydens die skou met die werk by die stalletjie. Vul asseblief die onderstaande vorm in en stuur dit teen 30 JULIE terug na die skool. Kontak gerus vir Pina de Jay by die skool indien u enige verdere inligting verlang.

7. NETBALKURSUS VIR AFRIGTERS EN LEERLINGE: Die skool wil graag aan leerlinge en afrigters ‘n afrigtingskursus aanbied in Keetmanshoop. Ons het vir Sandra Du Plessis van Stellenbosch Netbalinstituut in Suid-Afrika genader vir so ‘n kursus hier op Keetmanshoop. Sy kan die week van 22 tot 27 Oktober 2012 na Keetmanshoop kom. Die kostes hieraan verbonde is $30.00 per persoon, per uur. Die totaal beloop $600 per persoon. Die kursus strek oor vyf dae. Graag word verneem of u as ouer bereid is om die bedrag te betaal sodat ons haar kan laat kom. Almal wat belangstel in afrigting is ook welkom om mev Pina de Jay te kontak vir die kursus. Dit sal elke middag vanaf 14H00 tot 18H00 by die stadion se bane aangebied word. Voltooi asb die vorm hieronder sodat ons kan weet watter leerlinge almal die afrigtingskursus mag doen. Voorlopig sal die program soos volg uitsien:
Sessie 1: Opwarming, bal kontrole, lyf kontrole, balansering.
Sessie 2: Fokus op aanvallende spel;
Sessie 3: Fokus op verdedigende spel;
Sessie 4: Taktiek en samespel;
Sessie 5: Spoed, Gooie, Doelvaardigheid en afrondingswerk.
‘n Meer volledige program sal mettertyd aan ouers voorsien word.

8. Aangeheg die onderskeie invulstrokies. Stuur asseblief Maandag terug aan die skool.

KPS-groete,
Tinus Botma

"Most folks are about as happy as they make up their minds to be."

Back to Back Issues Page