Kliek hier om enige uitgawe van KPS Nuus op die web te lees.

Geagte ouers,

Ons het 'n besige week agter die rug hier by die skool en die kinders het reeds hulle eerste toetse geskryf. Graag gee ons die volgende aan u deur:

1. Elke bemeesteringstoets wat die kinders in die vervolg gaan skryf, moet in die toetsverslag deur die ouers geteken word om sodoende die ouers deurgaans op hoogte te hou van u kinders se vordering. Ons vra tog u samewerking in hierdie verband.

2. Vanaf die finansiële kantoor ervaar ons die volgende probleem:As ouers internetbetalings doen, sit hulle die beskrywing as "school fees" of "KPS" in. Nou wonder ek net hoe moet die stomme Pina weet wie is wie.

Ons vra tog dat u 'n kind se naam of die ouer se naam of dan die rekening verwysingsnommer (wat by Pina verkrygbaar is) insit. Op internet is die beskrywing "payees statement" – wat beteken wat staan op ons staat. Maak in die toekoms dubbeld seker wanneer u 'n oorbetaling doen.

3. Rosh Pinah Academy het ons genooi om deel te neem aan 'n gala op die 21ste April 2012. Ons wil graag weet hoeveel leerlinge sal aan die gala wil deelneem. Dit val in die eksamen en kan dalk al bietjie koud wees. Vul asseblief die onderstaande strokie in en besorg terug aan juffrou Ursula. Kliek hier om die vorm af te laai. Neem ook kennis dat daar Maandag 20 Februarie geen swem sal wees nie aangesien al die onderwysers die middag 'n rekenaar-opleidingskursus moet bywoon.

4. Privaatskole en Streeks-atletiek:

4.1 Bogenoemde twee byeenkomste word beide op 9 & 10 Maart aangebied.Die Privaatskole atletiekbyeenkoms word in Windhoek aangebied en begin Vrydag, 9 Maart om 11H30 met die optog. Die Streeksbyeenkoms word in Keetmanshoop aangebied. Verskeie pogings is aangewend om hierdie twee byeenkomste te skei, maar sonder sukses. Ons kon wel die vergunning kry dat ons leerlinge wat op die sone kwalifiseer het vir die streeksbyeenkoms se tye/afstande wat hulle op die Privaatskole-atletiek behaal in aanmerking geneem sal word om te kwalifiseer vir die Nasionale Byeenkoms. By items wat nie op die Privaatskole-atletiek aangebied word nie, sal ons die sone-tye/afstande gebruik. Ons kinders het dus kwytskelding gekry van die streeksbyeenkoms om die Privaatskole-atletiek te gaan bywoon.

4.2 Alle leerlinge wat 'n eerste en tweede plek by die Huisbyeenkoms behaal het, sal ingeskryf word vir die Sonebyeenkomste in die ouderdomsgroepe 0/10 tot 0/13 en 0/15, 0/17 & 0/19. Indien u kind/ers wil kwalifiseer vir die Nasionale Byeenkoms aan die einde van Maart 2012, moet hulle aan hierdie byeenkomste deelneem. Hierdie spanne se name is op die kennisgewingborde en kinders moet by Juffrou Zandrèa gaan bevestig of die items korrek is, en of hulle wil onttrek.

4.3 Atlete wat vir die Privaatskole-Atletiek gekwalifiseer het se name is ook op die borde. Atlete se items mag by die twee byeenkomste verskil aangesien nie alle items by die Privaatskole-Atletiek aangebied word nie, en dan leerlinge kwalifiserende tye moet behaal om by die Privaatskolebyeenkoms deel te neem.

4.4 Graag wil ons versoek dat u die aangehegte vorm sal voltooi en terugstuur na die skool voor of op Maandag, 20 Februarie 2012. Sodra ons die vorms het, sal ons kan bepaal of ons 'n bus moet huur en of daar genoeg vervoer sal wees na Windhoek vir die byeenkoms. Ons moet ook die akkommodasie bespreek. Vind ook op die aangehegte vorm die name van die leerlinge wat kwalifiseer het vir deelname aan die Privaatskole Atletiekbyeenkoms. Kliek hier om die vorm af te laai.

5. Graag wil ons ook 'n versoek rig aan die ouers om nie voor die ingange na die skool te stop as u na skool u kinders kom oplaai nie. dit verhoed verkeer om in en uit te ry. U sal ook opmerk dat ons besig is om die voetoorgang op te gradeer om die veiligheid van ons kinders te verseker.

6. Ten slotte wil ons u net herinner dat die volgende uitnaweek die naweek van die 9de Maart is, en dat die skool reeds Donderdag die 8ste sluit, a.g.v. die Privaatskole-Atletiek en IEB- vergaderings wat reeds die Vrydagoggend begin.

Hoop u het 'n heerlike naweek.

KPS groete,
Tinus Botma

Don't make excuses. Make good.

Kyk hoeveel besoekers ons webwerf reeds gehad het...!

tumblr hit tracking toolSkryf hier in om KPS Nuus te ontvang:

Vul u e-pos adres in
Naam (opsioneel)
En...

Moenie bekommerd wees nie. Ons hanteer u e-pos adres konfidensieel.
Ons gebruik dit slegs om aan u KPS Nuus te stuur.

Tuisblad

Algemene Inligting

KPS Akademie

KPS Personeel

KPS Sport

KPS Nuus

KPS Inskrywings

Kontak KPS


Weer in Keetmanshoop