Geagte ouers,

Die termynbreek is hier en daarmee saam het die wintertyd aangebreek.

Ons wil graag die volgende aan u deurgee:

1. Op 28 Maart 2012 het die Mnr. en Mej. KPS-kompetisie plaasgevind. Hierdie was 'n spoggeleentheid en ons kinders het pragtig gelyk. Op die geleentheid is Anja Becker aangewys as Mej. KPS en Micheal Bester as Mnr. KPS. Die eerste prinses was Marnell Smith en die tweede prinses was Jani Esterhuyse. Wickus Kok en Marnell Smith is aangewys as Mnr. en Mej. Fotogenies. By Mnr. en Mej. Persoonlikheid het Dries Reyneke en Jani Esterhuyse met die louere weggestap. Baie geluk aan julle almal. Baie dankie ook aan elkeen wat 'n bydrae gemaak het tydens hierdie glansgeleentheid. CD's met foto's van die geleentheid kan @ N$50-00 by mev. Lizette Stumpfe verkry word.

2. Die 0/19 netbal- en hokkiespanne (dogters) het ook Woensdag, 28 Maart teen Swartland Hoërskool van Malmesbury gespeel. Die hokkiedogters het 4 – 0 verloor en die netbal moes ook die knie buig voor Swartland. Van ons seuns het ook vir P.K. uitgehelp in hulle hokkiespan, wat 4 – 1 verloor het. Ons kinders het goeie gees gehad in almal het in skooldrag ondersteun. Ek was sommer trots om deel van KPS te wees.

3. Die volgende items is nog steeds by die skool te koop:

Wynglase en glase met die skoolwapen op @ N$5 elk. Die ou rekenaars van die rekenaarklas @ N$1000 elk (voetstoots).

4. Ons herinner u weer aan die jaarlikse Naute Sportdag wat op 14 April plaasvind. Ons daag almal uit om te kom deelneem. Inskrywingsvorms is van volgende week af by dr. Jacobs se spreekkamer beskikbaar.

5. Neem kennis dat die skool Dinsdag, 30 Maart, om 08h00 begin. Die hoërskool begin ook dieselfde dag met eksamen. Onthou ook om u horlosie Sondag 1 April een uur terug te stel aangesien die wintertyd dan begin.

6. Ons herinner u weer dat ons die laaste Vrydag voor die Privaatskole-naweek (25 Mei) 'n hoenderbraai gaan hou. Daar sal dan 'n halwe hoender met twee slaaie te koop wees @ N$40. Ons vra tog dat elke huisgesin vir ons een heel hoender sal skenk wat op Maandag, 21 Mei(na die vakansie) by Pina ingehandig moet word.

7. Moenie vergeet dat Bobby van Jaarsveld op 13 Junie in ons skoolsaal optree nie. Kaartjies sal beskikbaar wees @ N$100 per persoon. Tydens die vertoning wil ons graag 'n lambraai-ete verkoop. Etes sal gereed wees vanaf 17H30. Almal wat belangstel in 'n bord kos voor die konsert, moet asseblief vooraf hul name by Mev Juliette Scholtz of Pina de Jay opgee. Borde kos word verkoop teen $40.00 per bord.

8. Tydens die "Swim-for-life" het KPS se leerlinge 'n totale afstand van 147 200m afgelê in die swembad. In die kategorie 6 – 9 jaar het Jȕrgens Coetzee, JC Naudè en Kayla Basson die eerste plek gedeel met 'n afstand van 2000m elk. In die 10 – 15 jaar ouderdomsgroep het Emily Basson gewen met 'n ongelooflike afstand van 8800m. In die groep 16 – 39 jaar het Wickus Kok gewen met 'n afstand van 5000m. Die veterane afdeling bo 40 jaar is gewen deur niemand ander nie as ons eie mevrou Magriet Bronkhorst. So lei 'n mens deur voorbeeld.

9. Ons wil ook net die Graad 12-ouers daaraan herinner dat die eksamengelde vir die IEB eindeksamen N$4100 beloop. Die eerste helfte van hierdie bedrag moet reeds teen 31 Maart 2012 betaal wees. Die ander uitstaande deel moet dan voor einde Augustus betaal word.

10. Tom Swemmer was gisteraand hier vir sy aanbieding oor die toekoms van rekenaars in KPS se onderrig-sisteem. Ongelukkig het net 7 ouers hierdie geleentheid bygewoon. Ons sal na die termynbreek meer terugvoering hieroor gee.

11. Mev. Hannelie Moller het 'n huis in Keetmanshoop wat sy wil verhuur. Indien iemand belangstel,kan u haar kontak. (0811290280)

12. Aangeheg 'n advertensie (kliek hier om die advertensie oop te maak) van 'n losgoed-veiling wat Mnr. Francois v/d Wath van AGRA aanbied.

Ons wens u 'n heerlike termynbreek saam met u kinders toe. Mag u hulle soet en volleerd aan ons terugstuur vir die eksamen.

KPS groete,
Tinus Botma

Kyk hoeveel besoekers ons webwerf reeds gehad het...!

tumblr hit tracking toolSkryf hier in om KPS Nuus te ontvang:

Vul u e-pos adres in
Naam (opsioneel)
En...

Moenie bekommerd wees nie. Ons hanteer u e-pos adres konfidensieel.
Ons gebruik dit slegs om aan u KPS Nuus te stuur.

Tuisblad

Algemene Inligting

KPS Akademie

KPS Personeel

KPS Sport

KPS Nuus

KPS Inskrywings

Kontak KPS


Weer in Keetmanshoop