Geagte ouers,

Die vakansie is voor die deur en daarmee saam het die jagtyd aangebreek.

Ons wil graag die volgende aan u deurgee:

1. Verskeie van ons leerlinge neem hierdie naweek aan die Namibiese proewe vir hokkie en rugby deel.Ons wens hulle alle voorspoed toe.

2. Leandri v/d Walt is in dieNamibiese Ateletiekspan opgeneem en ons wil ook aan haar sê: WEL GEDAAN !

3. Daar is Maandag 'n muntlegging by die skool vir Etienne Basson. Hierdie seun is gediagnoseer met bloedkanker en ons wil hom graag help. Ondersteun asseblief hierdie projek.

4. Die volgende items is nog steeds by die skool te koop: Wynglase en glase met die skoolwapen op @ N$5 elk. Die ou rekenaars van die rekenaarklas @ N$1000 elk (voetstoots).

5. Neem kennis dat die skool vanaf Maandag, 23 April, tot die skool sluit om 08h00 begin. Die skool sluit Vrydag, 27 April, om 10h00 waarna die rapporte uitgedeel sal word. Kinders wat Vrydag sonder rede afwesig is, se rapporte sal teruggehou word tot volgende termyn.

6. Die skool heropen op Maandag, 21 Mei, om 08h00. Daar sal wel skool wees op Vrydag 25 Mei, wat Afrika-dag is. Die skool sluit dan Vrydag 13h00 vir die privaatskole naweek en daar sal vanaf 12h00 ouerdag wees. Die skool heropen na die privaatskole naweek weer op Dinsdag, 5 Junie, om 08h00. Koshuiskinders wat saam die bus na Walvisbaai reis mag inbly vanaf 25 Mei tot 30 Mei wanneer die bus vertrek.

7. Ons herinner u weer dat ons die laaste Vrydag voor die Privaatskole-naweek (25 Mei)ʼn hoenderbraai gaan hou. Daar sal dan 'n halwe hoender met twee slaaie te koop wees @ N$40. Ons vra tog dat elke huisgesin vir ons een heel hoender sal skenk wat op Maandag,21 Mei,(na die vakansie) by Pina ingehandig moet word.

8. Moenie vergeet dat Bobby van Jaarsveld op 13 Junie in ons skoolsaal optree nie. Kaartjies sal beskikbaar wees @ N$100 per persoon. Tydens die vertoning wil ons graag 'n lambraai-ete verkoop. Etes sal gereed wees vanaf 17H30. Almal wat belangstel in 'n bord kos voor die konsert, moet asseblief vooraf hul name by Mev Juliette Scholtz of Pina de Jay opgee. Borde kos word verkoop teen $40.00 per bord.

9. Tydens die "Swim-for-life" het KPS se leerlinge 'n totale afstand van 147 200m afgelê in die swembad. Behalwe vir ons leerlinge se uitstekende individuele pogings, was die skool ook algeheel derde m.b.t. afstand afgelê en met hoeveelheid deelnemers.

10. Die KPS–perderuiters en hulle ouers wil graag aan Liane Fouche (Gr 4, 9 jr) alle sterkte toewens. Sy het ’n borgskap ontvang van ’n Namibiese sakeman, Mnr Mike Talipan, om die SA Friesperdkampioenskappe, 0/12 ruiterklas, op 1 tot 3 Mei in Bloemfontein by te woon. Sy is die jongste in die 0/12 klas en enigste Namibiese kind wat ’n borgskap ontvang het. Baie sterkte aan jou en aan jou instrukteur, Mnr Fritz Visser, wat jou na die Kampioenskappe vergesel! Hulle vertrek, DV, reeds op 26 April na Bloemfontein ter voorbereiding vir die Kampioenskappe. Mag jy KPS en Namibië se naam hoog hou daar in die vreemde! ( Liane se stoet-Friesperd vir die Kampioenskappe word geborg deur Mev. Karen Woermann (Woermann & Brock) en haar perd se toerusting deur Betfri-Stoet.)

11. Die volgende word deur die FINANSIËLE KOMITEE deurgegee:

Finansies:

Ouers wat so getrou hul deel doen en skoolfonds op datum betaal en vooruit betaal, dankie daarvoor. Dit vergemaklik ons werk baie. Ongelukkig is dit ook so dat van ons ouers agter is en nog nie vooruitbetaal het vir die maand nie. Ons wil poog om ouers sover te kry om die 1ste van 'n maand hul skoolfonds vir die maand wat volg reeds te betaal wat dit sal vergemaklik dat ons nie kontantvloei probleme in die maand wat volg sal ondervind nie.

Voorts word ouers meegedeel dat, soos daar aan die einde van 2011 aan u deurgegee was, rekening wat nie vooruit betaal is nie, die verhoogde skooltarief per maand moet betaal. Dit sal beteken dat dit nou terugwerkend vanaf Januarie 2012 so op u rekeninge gehef sal word.

Graad 12 eksamengelde 2012:

Graad 12 se eind-eksamengelde beloop $4 100.00 vir hierdie jaar en die skool moes op 31 Maart die helfte van alle eksamengelde oorbetaal het. Die ander helfte moet op 30 Augustus oorbetaal word, anders kan leerlinge nie eksamen skryf nie. Eksamennommers sal voorsien word aan leerlinge om te kan skryf, indien hul eksamengelde ten volle vereffen is.

Rapporte en Skool- en Koshuisgelde:

Ons wil weereens beklemtoon dat skoolfonds op datum betaal moet wees alvorens leerlinge rapporte sal ontvang. Daar sal geen rapporte uitgegee word indien die rekeninge van ouers nie ten volle vereffen is nie. Hierdie reëling geld vir die skool en koshuis rekeninge. Wees asseblief daarop voorberei dat geen leerlinge hul rapporte sal ontvang op Vrydag, 27 April 2012 indien u rekeninge nie op datum betaal is nie.

Indien ouers probleme ondervind met die betaling van hul rekeninge, wil ons ook 'n vriendelike versoek rig dat hulle vooraf 'n afspraak met lede van die finansiële komitee sal maak om die probleme uit te sorteer. Ouers word versoek om nie te wag tot die Vrydag wat die skool sluit om hierdie reëlings dan met die komitee te tref nie. [Finansiële komitee-lede: Marlene Burger, Riaan Steenkamp, Koba Becker, Tinus Botma]

Ouervergadering:

Daar word beoog om 'n ouervergadering te hou die dag as die skool begin vir die 2de termyn, naamlik 21 Mei 2012 om 18H00. 'n Vriendelike versoek word gerig dat ouers asseblief sal poog om die vergadering by te woon.

Ons wens u 'n geseënde vakansie saam met u kinders toe.

KPS groete,
Tinus Botma

"Encouraged people achieve the best; dominated people achieve second best; neglected people achieve the least."

Kyk hoeveel besoekers ons webwerf reeds gehad het...!

tumblr hit tracking toolSkryf hier in om KPS Nuus te ontvang:

Vul u e-pos adres in
Naam (opsioneel)
En...

Moenie bekommerd wees nie. Ons hanteer u e-pos adres konfidensieel.
Ons gebruik dit slegs om aan u KPS Nuus te stuur.

Tuisblad

Algemene Inligting

KPS Akademie

KPS Personeel

KPS Sport

KPS Nuus

KPS Inskrywings

Kontak KPS


Weer in Keetmanshoop