Keetmanshoop Privaatskool:
Agtergrond en Geskiedenis

Die behoefte aan 'n privaatskool het ongeveer in 1994 in Keetmanshoop ontstaan omdat 'n groot groep ouers op daardie stadium nie meer heeltemal saamgestem het met die stelsel van staatsonderwys nie.

In Maart 1995 het die eerste groep van 15 ouers o.l.v. Mnr Dawie O'Callaghan bymekaargekom en oor die saak besin. Daar was geen teenkanting teen ander plaaslike skole, onderwysers, kinders wat anderskole bywoon of enige bestuurspersoneel nie, maar die ouers wou waarborge hê t.o.v. ons taal, godsdiens, waardes, dissipline, beskikbaarheid van opgeleide onderwysers, universiteitstoelating en nog ander aspekte.

Die gedagte was dat ons 'n skool stig waarin ons volle inspraak. Die uitgangspunt was van die begin af om niemand te dwing om sy of haar kind by ons in te skryf nie, maar aan die anderkant gaan ons uit ons pad om elke ouer wat wel sy kind by Keetmanshoop Privaatskool inskryf, te akkommodeer.

By KPS is baie duidelike riglyne en reëls neergelê waarbinne ons verwag dat ons leerlinge altyd sal optree en ons sal nie een oomblik huiwer om op te tree indien 'n kind nie binne hierdie reëls en riglyne optree nie.

Die Keetmanshoop Privaatskool het amptelik sy deur geopen op 16 Januarie 1996 met 21 Graad 8 leerlinge en 'n pre-primêre klassie met 15 kinders.

KPS is geregistreer by die Ministerie van Basiese Onderwys & Kultuur as 'n opvoedkundige instansie sonder 'n winsoogmerk.

Ons Skoolwapen

keetmanshoop privaatskool skoolwape


Die wapen van die Keetmanshoop Privaatskool is heraldies uniek in die opsig dat die tipiese Christelike onderwysstelsel wat ouers vir hul kinders verlang, hier voorgestel en uitgebeeld word.

In die boonste deel van die wapen verskyn die visarend wat die krag waarmee die wat op die Here vertrou, kan vlieg, dit wil sê: kan lewe!

In die onderste deel van die wapen verskyn die geopende Boek wat die Bybel simboliseer met Jesaja 40:31 as sleutelvers. Hierdie vers lees "...maar die wat op die Here vertrou, kry nuwe krag." Die wat op die Here vertrou, word nie moeg nie en hulle vlieg asof hulle arendsvlerke het.

Die leuse van die skool is: Lig Is Lewe.

Die lig simboliseer die Bybel: die Bybel gee aan ons lewe. Sonder die Woord van God is daar nie lewe nie.

Die drie kleure wat in die wapen gebruik word, het die volgende betekenis:

Die donkerblou kleur simboliseer die hemel; Die jade kleur simboliseer vooruitgangDie wit kleur simboliseer vrede en reinheid.

(Ontwerp en saamgestel deur: Ds Samuel Louw, Me. Mart van der Merwe en Me. Cora O'Callaghan.)

Ons Skoollied

Lig is lewe,
Dis ons leuse
By die Keetmanshoop Privaatskool

God ons Alfa en Omega
Waak oor 'n ieder en 'n elk

In die Suide met sy kokerboom
En sy dor-vaal vlaktes
Leer ons hier van dissipline,
Van 'n liefde vir volk en taal
Leer ons hier van Onse Vader
Van gee, van deel en werk.

God ons anker in die lewe
Waak oor ons dag en nag

Lig is lewe
Dis ons leuse
By die Keetmanshoop Privaatskool.

(Geskryf en getoonset deur: Wilna Liebenberg)


Skryf hier in om KPS Nuus te ontvang:

Vul u e-pos adres in
Naam (opsioneel)
En...

Moenie bekommerd wees nie. Ons hanteer u e-pos adres konfidensieel.
Ons gebruik dit slegs om aan u KPS Nuus te stuur.

Ons Missie:

'n Gesogte genootskap wat leerders by uitnemendheid skool vir die lewe.


Skryf hier in om KPS Nuus te ontvang:

Vul u e-pos adres in
Naam (opsioneel)
En...

Moenie bekommerd wees nie. Ons hanteer u e-pos adres konfidensieel.
Ons gebruik dit slegs om aan u KPS Nuus te stuur.Weer in Keetmanshoop