Keetmanshoop Privaatskool
Inskrywing

Keetmanshoop Privaatskool Inskrywing

Indien u wil aansoek doen vir toelating by Keetmanshoop Privaatskool, kan u:

1. Aansoek doen deur die onderstaande aanlynvorm in te vul en dan te kliek op "Stuur Aansoek" (sien hieronder);

óf

2. Die aansoekvorms hier af te laai en die voltooide vorm aan ons te faks na 063-224182. Vir KPS Koshuis (Arendsnes) kan u die aansoekvorms hier aflaai en ook die voltooide vorm faks na 063-224182.

Ons sal dan so spoedig moontlik met u in verbinding tree in verband met u aansoek.

Keetmanshoop Privaatskool inskrywing is onderhewig aan die skool se toelatingsvereistes.


Inskrywingsvorm
Let daarop dat al die spasies met 'n asterisk ingevul moet word.
Naam*
Van*
E-pos Adres*
Dorp/Stad*
Telefoon Huis*
Telefoon Werk
Naam (Leerling): *
Van (Leerling): *
Noemnaam: *
Geboortedatum: *
Geslag: *
Huidige Graad:*
Huistaal:*
Kerkverband:
Enige abnormaliteite (fisies of ander)
ID of Paspoort nommer (Namibia): *
Eerste jaar in Graad 1:*
Enige graad herhaal? Indien ja, spesifiseer.
Graad vlg jaar:*
Van (Vader / Voog):*
Volle name (Vader / Voog):*
ID Nommer (Vader / Voog):*
Beroep (Vader/Voog):*
Besigheid (Vader/Voog):
Burgerskap (Vader/Voog):*
Telefoonnr. Huis (Vader/Voog):*
Telefoonnr. Werk (Vader/Voog):*
Selfoon nommer (Vader/Voog):*
Posadres (Vader/Voog):*
Epos Adres (Vader/Voog):
Van (Moeder):*
Volle name (Moeder):*
ID nommer (Moeder):*
Beroep ( Moeder):*
Besigheid (Moeder):
Burgerskap (Moeder):*
Telefoonnr. Huis (Moeder):*
Telefoonnr. Werk (Moeder):
Selfoon nommer (Moeder):
Posadres (Moeder):
E-pos Adres (Moeder):*
Naam van Leerling se vorige skool:*
Telefoon nr. van vorige skool:
Faks nr. van vorige skool:
Kontak persoon by vorige skool:*
Ek onderneem om die volgende dokumente so spoedig moontlik aan KPS te voorsien:*
Geboortesertifikaat
Vorige Rapport
Vakkeuses (Gr. 8 - 12)
Word koshuis akkommodasie verlang?*

Vul die kode wat u hieronder sien, in op die blokkie.


Skryf hier in om KPS Nuus te ontvang:

Vul u e-pos adres in
Naam (opsioneel)
En...

Moenie bekommerd wees nie. Ons hanteer u e-pos adres konfidensieel.
Ons gebruik dit slegs om aan u KPS Nuus te stuur.

Ons Missie:

'n Gesogte genootskap wat leerders by uitnemendheid skool vir die lewe.

Weer in Keetmanshoop