Na Ons nuwe tuiste:

www.keetmanshoop-privaatskool.online

Keetmanshoop Privaatskool Personeel


Ontmoet die Keetmanshoop Privaatskool personeel.

Ons is trots op ons span opvoedkundiges wat hulle tyd, liefde vir kinders, onderrig en opvoeding, by KPS investeer.

Dit is ons as Keetmanshoop Privaatskool personeel se visie om die totale menswees van u kinders hier te ontwikkel sodat elke kind eendag sy/haar roeping in die lewe kan vervul.


Mnr. Tinus Botma,
Skoolhoof

Tinus matrikuleer aan Mariental Hoërskool in 1994. Hy studeer aan Kovsies 1995 tot 1999 en daarna Unisa 2003 tot 2004. Sy vakke was Sielkunde, Menslike Bewegingskunde, Ondernemingsbestuur, Sportwetenskap, Biokinetika, Rekenaargeleeterdheid, Statistiek, Sportbestuur en Lewensoriëntering. Tinus verwerf BA, BA Hons en NOS (Nagraadse Onderwyssertifikaat). Hy werk gedurende 2000 tot 2002 in Londen Engeland waarna hy in 2003 tot 2005 skoolhou by Primêre Skool Aranos. In 2007 tot 2011 gee hy onderrig by Privaatskool Elnatan en begin in 2012 by KPS as Skoolhoof.

Buitemuurs: Afrigter van o/15 Rugbyspan; Jukskei


Me. Drienie Nolte,
Adjunkhoof

Drienie matrikuleer in 1984 aan PK de Villiers, Keetmanshoop. Gedurende 1985 tot 1988 studeer sy aan Windhoek Onderwys Kollege vir HOD. In 1987 tot 1988 doen sy deur Intek 'n Diploma in "Fitness and Nutrition". Sy is daarna onderwyseres by PK de Villiers en in 1998 gee sy ook vir jaar onderwys by KPS. Drienie is sedert 2003 'n onderwyseres by KPS en word in 2010 as Adjunkhoof aangestel. Drienie het 'n netbal-afrigtingskursus gedoen en netbal afgerig tot 2009. Sy ontvang in 2009 skeidsregter-gradering in RSA.

Onderrig: Engels Grade 10 tot 12; Geografie Grade 12

Buitemuurs: Kultuur


Me. Bea van Wyk,
Departementshoof Senior Primêr

Bea matrikuleer in 1968 aan Hoërskool Oudtshoorn. Gedurende 1969 tot 1971 studeer sy aan Onderwyskollege Oudtshoorn en verwerf P.O.D. III Senior met Afrikaans Hoër, Engels Hoër, Opvoedkunde, Geskiedenis, Aardrykskunde en Liggaams-Opvoeding as vakke. Sy sluit in 2010 aan by KPS.

Onderrig: Engels Grade 5 tot 7

Buitemuurs: Mnr en Mej KPS


Me. Magriet Bronkhorst,
Departementshoof Junior Primêr

Magriet matrikuleer in 1976 aan Wennie Du Plessis, Gobabis. Gedurende 1977 tot 1980 studeer sy aan die Potchefstroomse Onderwyskollege (Remediërende Onderrig en Aardrykskunde). Sy begin in 1997 by KPS.

Onderrig: Graad 2

Buitemuurs: Atletiek; Laerskool Afdeling Konserte


Me. Wilna Theron

Wilna matrikuleer 1979 aan Hoërskool Upington. Vanaf 1980 tot 1983 studeer sy aan die Randse Afrikaanse Universiteit en ontvang haar Hoër Onderwysdiploma. Wilna word in Januarie 2016 aangestel by KPS. 


Onderrig: Bedryfsekonomie en Toerisme

Buitemuurs: Remediëring; Mnr en Mej KPS; Uitstapdag Gr 10; Senior Burger Tee; Jaarblad / Skoolkoerant / Valentynskoerant


Me. Charmaine van Lill

Charmaine matrikuleer in 2000 by KPS. Sy studeer by die Universiteit van Stellenbosch en voltooi haar B.Ing (Chemies: Mineraal Prosessering) in 2005. Sy sluit aan by KPS in 2016.

Onderrig: Lewenswetenskappe en Fisiese Wetenskappe

Buitemuurs: Atletiek; Trompoppies


Mnr. Werner Mouton

Werner matrikuleer in 1981 by PK de Villiers, Keetmanshoop. Hy studeer by die Windhoekse Onderwyskollege vanaf 1982 tot 1985 met Wiskunde, Wetenskap en Geografie as hoofvakke. Werner sluit aan by KPS in 2012.

Onderrig: Wiskunde Geletterdheid, Wetenskap en Wiskunde

Buitemuurs: Atletiek; Rugby; Krieket.


Me. Patrys Mostert

Patrys matrikuleer in 1985 aan Hoërskool Walvisbaai. Sy studeer aan Universiteit Stellenbosch in 1986 tot 1988 en voltooi BA (Gewoon) met hoofvakke Afrikaanse Nederlands en Sielkunde. In 1989 doen sy HOD met Vakdidaktiek, Afrikaans, Geskiedenis. Gedurende 1990 voltooi sy ook B.Ed met Vakdidaktiek en Afrikaans. Patrys hou skool by KPS 1997 tot 2000 en weer vanaf 2007 tot huidiglik.

Onderrig: Afrikaans Grade 8 tot 12

Buitemuurs: Redenaars; Konsert; Jaarblad en Idiomestryd


Mnr. Rickus Fouche

Hy sluit in 2016 by KPS aan. 

Onderrig: Lewensorientering (Gr 8 - 12)


Buitemuurs: Rugby (o/13)


Mnr. Armand Louw

Armand matrikuleer aan KPS in 2014. Hy voltooi 'n kursus in Tennis - Play and Stay.  Hy sluit in 2016 by KPS aan. 

Onderrig: IGO (Gr 10 - 12)

Buitemuurs: Hoogspring en Tennis


Me. Rene Steyn

Rene matrikuleer aan Keetmanshoop Privaatskool. Rene sluit in 2017 weer aan by KPS nadat sy in 2016 haar studies voltooi het. 

Onderrig: Wiskunde & EBW (Gr. 8 - 9); Rekeningkunde (Gr. 10 - 12)

Buitemuurs: Atletiek en Netbal


Me. Martie Esterhuyse

Martie matrikuleer aan Otjiwarongo Hoërskool in 1973. Sy studeer aan Noord-Wes Universiteit en verkry haar BA in Tale in 1978.  In 1979 voltooi sy haar Hoër Onderwysdiploma aan UNISA.


Onderrig: Afrikaans (Gr. 4 - 7); Kuns (Gr. 4); Bybel (Gr. 4); Skrif (Gr. 4)

Buitemuurs: Atletiek en Netbal


Me. Jodene Relling

Jodene matrikuleer aan KPS in 2009. Sy studeer daarna BSc en verwerf haar graad sowel as honneurs. Sy sluit in 2017 aan by KPS.

Onderrig: Sosiale Studie Graad 5 tot 7, Wetenskap Grade 5 en 6

Buitemuurs: Konserte; Atletiek; Skaak


Me. Mariana Botma

Mariana matrikuleer in 1994 aan Mariental Hoërskool. Sy studeer 1995 tot 1999 aan Kovsies (B.Sc.). Gedurende 2003 tot 2005 voltooi sy deur Unisa 'n NOS (Nagraadse Onderwys Sertifikaat) met Wiskunde, Biochemie, Dierkunde, Dierevoeding, Biometrie en Natuurwetenskappe. Sy werk in Londen, Engeland in 2001 tot 2002; onderrig in 2003 tot 2005 aan Primêre Skool Aranos en 2007 tot 2011 aan Privaatskool Elnatan. Sy sluit 2012 aan by KPS.

Onderrig: Wiskunde Grade 4 tot 7 en Wiskunde Geletterdheid Grade 11 en 12

Buitemuurs: Atletiek; Beginners Netbal


Me. Ursula Steyn

Ursula matrikuleer in 1984 aan Hoërskool Carletonville. Sy studeer aan Universiteit Pretoria in 1985 tot 1989 en verwerf BA(Ed)IV met Afrikaans en Sielkunde. Usula sluit by KPS aan in 2011.

Onderrig: Engels Grade 8 tot 9, Rekenaartik Grade 4 tot 9 en CAT Grade 10 tot 12

Buitemuurs: Konserte; Tjokker rugby


Me. Jacqueline Lottering

Jacqueline matrikuleer in 2012. Sy sluit in 2017 by KPS aan.

Onderrig: Graad 3

Buitemuurs: Atletiek; Mnr en Mej KPS


Me. Helena Coetzee

Helena matrikuleer aan Keetmanshoop Privaatskool in 2009. Sy studeer aan CPUT (Wellington Onderwyskollege) tot 2013. Helena sluit aan by KPS in 2016.

Onderrig: Graad 1

Buitemuurs: Atletiek; Mnr en Mej KPS; Trompoppies; Konsert


Me. Juliette Scholtz,
Algemene Sekretaresse

Juliette matrikuleer aan Jan Möhr, Windhoek in 1984. Sy sluit in Junie 2010 aan by KPS. Hanteer alle administratiewe take en klerewinkel.

Hanteer alle administratiewe take asook die Klerewinkel.


Me. Pina de Jay,
Algemene Sekretaresse

Pina voltooi Graad 10 in PK de Villiers, Keetmanshoop. Sy doen daarna Sekretariële Diploma en verskeie kursusse by Emsie Schoeman Sake en Afrondingskool. Pina werk as die sekretaresse van die Stadsklerk en Burgemeester by die munisipaliteit vir 22 jaar en sluit aan by KPS in Maart 1999 as Sekretaresse. Sy voltooi ook haar skeidsregterseksamen en gradering in Netbal in RSA gedurende 2009.

Sportorganiseerder, Projekte, Skoolraad, Netbalorganiseerder van Karasstreek en KPS, Laerskool Trompoppies. 


Me. Hannelie Engelbrecht

Hannelie matrikuleer aan PK de Villiers, Keetmanshoop in 1980. Sy word aangestel by KPS Koshuis as Jnr Matrone in 2010 en in 2012 as Hoof Matrone.

Koshuis Opsigter Laerskool Kinders 


Mnr. James Hall
Faktotum

James matrikuleer in 1967 en werk by die Ministerie in die Personeelafdeling. Hy sluit in Januarie 2012 aan by KPS as Faktotum.

Faktotum


U is welkom om Keetmanshoop Privaatskool Personeel hier te kontak indien u enige navrae of versoeke het.