Na Ons nuwe tuiste:

www.keetmanshoop-privaatskool.online

Ons Skool:
Algemene Inligting

Skoolwapen

Die wapen van die Keetmanshoop Privaatskool is heraldies uniek in die opsig dat die tipiese Christelike onderwysstelsel wat ouers vir hul kinders verlang, hier voorgestel en uitgebeeld word.

In die boonste deel van die wapen verskyn die visarend wat die krag waarmee die wat op die Here vertrou, kan vlieg, dit wil sê: kan lewe!

In die onderste deel van ons skool se wapen verskyn die geopende Boek wat die Bybel simboliseer met Jesaja 40:31 as sleutelvers. Hierdie vers lees "...maar die wat op die Here vertrou, kry nuwe krag." Die wat op die Here vertrou, word nie moeg nie en hulle vlieg asof hulle arendsvlerke het.

Die leuse van die skool is: Lig Is Lewe.

Die lig simboliseer die Bybel: die Bybel gee aan ons lewe. Sonder die Woord van God is daar nie lewe nie.

Die drie kleure wat in die wapen gebruik word, het die volgende betekenis:

Die donkerblou kleur simboliseer die hemel; Die jade kleur simboliseer vooruitgang Die wit kleur simboliseer vrede en reinheid.

(Ontwerp en saamgestel deur: Ds Samuel Louw, Me. Mart van der Merwe en Me. Cora O'Callaghan.)


Skoollied

Lig is lewe,
Dis ons leuse
By die Keetmanshoop Privaatskool

God ons Alfa en Omega
Waak oor 'n ieder en 'n elk

In die Suide met sy kokerboom
En sy dor-vaal vlaktes
Leer ons hier van dissipline,
Van 'n liefde vir volk en taal
Leer ons hier van Onse Vader
Van gee, van deel en werk.

God ons anker in die lewe
Waak oor ons dag en nag

Lig is lewe
Dis ons leuse
By die Keetmanshoop Privaatskool.

(Geskryf en getoonset deur: Wilna Liebenberg)

Kleredrag

Ons skool is trots op die seuns en dogters wat hier skoolgaan en die naam van die skool hoog hou deur hulle voorkoms en gedrag.


Skooldrag vir Seuns

Die volgende skooldrag word deur die Skoolkomitee aan seuns voorgeskryf:

Somersdrag
Hemp: ligblou,kortmou met skoolwapen op 
Broek: grys, kort
Sokkies: grys
Skoene: swart, toeryg

Hierdie skooldrag is van toepassing op alle leerlinge vanaf Gr 1 tot Gr 12.

Wintersdrag
Hemp: ligblou, langmou met skoolwapen op
Broek: grys, langbroek
Sokkies: grys
Skoene: swart, toeryg
Trui:  navy trui met jade streep en skoolwapen op
Baadjie: navy met skoolwapen
Das: navy skooldas
Serp: Jade KPS Serp

Hierdie skooldrag is slegs op Gr 8 tot Gr 12 van toepassing.

Gr 1 tot Gr 7: Grys langbroek, blou hemp met skoolwapen, Navy KPS Fleece, navy trui met wapen op.

Skooldrag vir Dogters

Die volgende skooldrag word deur die Skoolkomitee aan dogters voorgeskryf:

Somersdrag
Hemp: ligblou, kortmou met skoolwapen op
Romp: navy
Sokkies: wit
Skoene: swart

Hierdie skooldrag is van toepassing op alle leerlinge vanaf Gr 1 tot Gr 12.

Wintersdrag
Hemp: ligblou, langmou met skoolwapen op
Romp: navy
Kouse: swart
Skoene: swart
Trui: navy met skoolwapen op
Baadjie:navy met wapen
Das: navy skooldas
Serp: Jade—slegs KPS-serp

Hierdie skooldrag is slegs op Gr 8 tot Gr 12 van toepassing!

Gr 1 tot Gr 7 se Winterdrag is Blou romp of grys langbroek, grys sokkies, blou hemp met skoolwapen, Navy KPS Fleece, navy trui met wapen op.

Kwartale en Skoolure

'n Akademiese jaar by Keetmanshoop Privaatskool is sover moontlik, in ooreenstemming met die staats-termyne. Die semester indeling word elke jaar betyds aan ouers gestuur.

Ons skool begin elke oggend om 06h45 vir onderwysers en om 07h00 vir leerlinge, behalwe Maandag oggende begin ons skool 07h30 vir onderwysers en 07h45 vir leerlinge.

Ons eerste pouse is om 08h55 tot 09h15 (behalwe Maandae wanneer eerste pouse om 09h40 is). Tweede pouse is om 11h00 tot 11h15. (Maandae tweede pouse om 11h30)

Die skool kom elke middag om 13h00 uit, behalwe Graad 1 wat 11h30 en Graad 2 wat 12h10 uitkom. Op Vrydae kom Grade 1 tot 3 om 11h30 uit.